Select Page

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE MOJ LIBUKOM

1. Osnovne informacije

Moj Libukom je usluga u vlasništvu društva Libukom Jurdani d.o.o. Namijenjena je evidentiranim korisnicima koji račune zaprimaju od društva Libukom Jurdani d.o.o. putem korisničkog portala za što je obavezna prethodna registracija.

Usluga omogućuje registriranom korisniku zaštićeni pristup do informacija i podatka: omogućuje pregled izdanih računa, izvršenih uplata, dostavu očitanja vodomjera, aktiviranje usluge primanja računa putem e-maila za fizičke osobe, kao i dostavu dokumentacije za promjenu naziva korisnika na računu.

Usluga je dostupna fizičkim i pravnim osobama koji su evidentirani kao primatelji računa kod društva Libukom Jurdani d.o.o.

Usluga je besplatna za sve registrirane korisnike. Nadogradnje i ažuriranja su u funkciji proširenja usluga novim funkcionalnostima te ispravljanjima mogućih grešaka.

Usluga se korisniku aktivira po uspješno izvršenoj registraciji te prihvaćanju uvjeta korištenja i izjave o zaštiti osobnih podataka. Korištenje je omogućeno putem jedinstvenog korisničkog računa koji se sastoji od korisničkog imena i lozinke. Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnika potvrđuje da je korisnički račun istoznačan vlastoručnom potpisu korisnika čiji se OIB i broj računa unose prilikom registracije i aktivacije a sukladno tome se omogućuju i primjenjuju promjene statusa određenih servisa unutar usluge Moj Libukom.

Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku te je ne dijeliti sa drugim osobama, sve u svrhu zaštite od neovlaštenog korištenja usluge Moj Libukom – pristupa osjetljivim podacima ili neželjenih promjena statusa omogućenih unutar usluge. Društvo Libukom Jurdani d.o.o. ne preuzima odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja korisničkog računa (korisničkog imena i lozinke) i bilo kakvu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem usluge Moj Libukom.

Uslugu Moj Libukom moguće je deaktivirati putem same aplikacije. O provedenoj deaktivaciji korisnika se obavještava automatskim odgovorom. Deaktivacijom korisničkog računa usluga se više ne može koristiti. Za ponovno korištenje potrebna je nova registracija.

2. Korištenje usluge

Korištenje usluge započinje registracijom. Isporučitelj povremeno nadograđuje i ažurira uslugu Moj Libukom. Kako bi korištenje usluge bilo što sigurnije i ispravnije svaka uočena greška može se prijaviti putem e-maila naplata@libukom.hr.

Korisnik neće smatrati društvo Libukom Jurdani d.o.o. odgovornim za bilo kakve greške u korištenju usluge Moj Libukom, eventualno kašnjenje u prijenosu i prikazu podataka, odnosno ukoliko oni neće biti dostupni u nekom trenutku.

Aktivacijom usluge primanja računa putem e-maila na svoju adresu elektroničke pošte korisnik preuzima obvezu mogućnosti isporuke tih dokumenata u svakom trenutku i oni se smatraju isporučenima te se korisnik ne može pozivati da iste nije zaprimio.

Sadržaj objavljen na korisničkom portalu Moj Libukom ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način upotrebljavati bez izričitog pisanog pristanka društva Libukom Jurdani d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu društvu Libukom Jurdani d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Sadržaj koji je objavljen na korisničkom portalu Moj Libukom može se upotrebljavati samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih prava trećih osoba te u skladu s ovim Uvjetima.

3. Odricanje od odgovornosti

Društvo Libukom Jurdani d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem usluge Moj Libukom. To podrazumijeva i neprihvaćanje bilo kakve odgovornosti za izravan kao i neizravan gubitak uključujući ali ne i ograničavajući se samo na gubitak zbog slučajne ili posljedične štete.

4. Pravo na izmjene

Društvo Libukom Jurdani d.o.o. zadržava pravo na ispravke i dopune Uvjeta korištenja. Važeća verzija Uvjeta korištenja korisnicima je dostupna na adresi https://moj.libukom.hr/home/uvjeti . U slučaju promjene ovih Uvjeta Korisnici neće prihvaćati izmijenjene Uvjete već će se na iste novi Uvjeti primjenjivati od dana njihove objave.

5. Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Društvo Libukom Jurdani d.o.o. posluje usklađeno s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te se adekvatnim organizacijskim i tehničkim mjerama osigurava zaštita osobnih podataka korisnika.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od listopada 2022. godine.


IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA USLUGU MOJ LIBUKOM

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za uslugu Moj Libukom primjenjuje se od listopada 2022. godine i odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika.

Registriranjem za korištenje usluge Moj Libukom korisnik je suglasan s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

Ova Izjava opisuje na koji način se prikupljaju, obrađuju i u koju svrhu upotrebljavaju podaci korisnika kao i prava korisnika povezana s njegovim podacima.

2. Prikupljanje i obrada podataka

Upisom osobnih podatka u za to predviđena polja prilikom registracije korisnik daje privolu da se ti podaci obrađuju i upotrebljavaju u svrhu opisanu ovom Izjavom.

Tijekom registracije upisuju se OIB i broj računa korisnika i ti se podaci pohranjuju za potrebe usluge Moj Libukom. Koriste se isključivo za provjeru u postupku registracije – identifikaciju prema podacima u bazi korisnika koji se evidentiraju i obrađuju sukladno zakonskim odredbama.

Prihvaćanjem ove izjave korisnik potvrđuje da ima više od 16 godina, odnosno da su njegovi roditelji/staratelji upoznati s tim da koristi uslugu Moj Libukom.

Lozinka koju korisnik upisuje vidljiva je samo njemu a u sustavu se pohranjuje u kriptiranom obliku u tabelama na zaštićenom serveru.

Prikupljeni podaci obrađuju se u svrhu pružanja kvalitetnije usluge i bolje korisničke podrške. Društvo Libukom Jurdani d.o.o. ni na koji način ne daje podatke o korisnicima Moj Libukom usluge trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti društvo Libukom Jurdani d.o.o. može pouzdanim partnerima s ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka dozvoliti pristup nužnim osobnim podacima u svrhu osiguravanja funkcionalnosti platforme za pružanje usluge te korisničke potpore. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada korisnikovih osobnih podataka. Izvršitelj obrade u ime Moj Libukom je društvo Pro-star d.o.o.

3. Razdoblje čuvanja

Osobni podaci korisnika brišu se deaktivacijom korisničkog računa unutar aplikacije Moj Libukom.

4. Prava korisnika

Korisnik ima pravo na pristup svim svojim danim podacima, pravo na njihov ispravak te pravo naknadno odustati od svih prethodno danih suglasnosti. Korisnik ima pravo deaktivacije usluge putem same aplikacije. O provedenoj deaktivaciji korisnika se obavještava automatskim odgovorom. Deaktivacijom korisničkog računa usluga se više ne može koristiti. Za ponovno korištenje potrebna je nova registracija i davanje privole.

5. Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Izjave. Društvo Libukom Jurdani d.o.o. zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku. Važeća verzija Izjave o zaštiti osobnih podataka uvijek je dostupna korisnicima na internetskoj stranici https://moj.libukom.hr/home/uvjeti. U slučaju promjene ovih Uvjeta korisnici neće prihvaćati izmijenjene Uvjete već će se na iste novi Uvjeti primjenjivati od dana njihove objave.

6. Informacije za kontakt

Za obradu podataka odgovorno je društvo Libukom Jurdani d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani. Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem adrese e-pošte: dpo@komunalac-opatija.hr.

Jurdani, listopad 2022.

Libukom Jurdani d.o.o.

OIB 77671806963

Jurdani 50/b

51213 Jurdani

Skip to content