Select Page

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA USLUGU MOJ LIBUKOM

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za uslugu Moj Libukom primjenjuje se od listopada 2022. godine i odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika.

Registriranjem za korištenje usluge Moj Libukom korisnik je suglasan s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

Ova Izjava opisuje na koji način se prikupljaju, obrađuju i u koju svrhu upotrebljavaju podaci korisnika kao i prava korisnika povezana s njegovim podacima.

2. Prikupljanje i obrada podataka

Upisom osobnih podatka u za to predviđena polja prilikom registracije korisnik daje privolu da se ti podaci obrađuju i upotrebljavaju u svrhu opisanu ovom Izjavom.

Tijekom registracije upisuju se OIB i broj računa korisnika i ti se podaci pohranjuju za potrebe usluge Moj Libukom. Koriste se isključivo za provjeru u postupku registracije – identifikaciju prema podacima u bazi korisnika koji se evidentiraju i obrađuju sukladno zakonskim odredbama.

Prihvaćanjem ove izjave korisnik potvrđuje da ima više od 16 godina, odnosno da su njegovi roditelji/staratelji upoznati s tim da koristi uslugu Moj Libukom.

Lozinka koju korisnik upisuje vidljiva je samo njemu a u sustavu se pohranjuje u kriptiranom obliku u tabelama na zaštićenom serveru.

Prikupljeni podaci obrađuju se u svrhu pružanja kvalitetnije usluge i bolje korisničke podrške. Društvo Libukom Jurdani d.o.o. ni na koji način ne daje podatke o korisnicima Moj Libukom usluge trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti društvo Libukom Jurdani d.o.o. može pouzdanim partnerima s ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka dozvoliti pristup nužnim osobnim podacima u svrhu osiguravanja funkcionalnosti platforme za pružanje usluge te korisničke potpore. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada korisnikovih osobnih podataka. Izvršitelj obrade u ime Moj Libukom je društvo Pro-star d.o.o.

3. Razdoblje čuvanja

Osobni podaci korisnika brišu se deaktivacijom korisničkog računa unutar aplikacije Moj Libukom.

4. Prava korisnika

Korisnik ima pravo na pristup svim svojim danim podacima, pravo na njihov ispravak te pravo naknadno odustati od svih prethodno danih suglasnosti. Korisnik ima pravo deaktivacije usluge putem same aplikacije. O provedenoj deaktivaciji korisnika se obavještava automatskim odgovorom. Deaktivacijom korisničkog računa usluga se više ne može koristiti. Za ponovno korištenje potrebna je nova registracija i davanje privole.

5. Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Izjave. Društvo Libukom Jurdani d.o.o. zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku. Važeća verzija Izjave o zaštiti osobnih podataka uvijek je dostupna korisnicima na internetskoj stranici https://moj.libukom.hr/home/uvjeti. U slučaju promjene ovih Uvjeta korisnici neće prihvaćati izmijenjene Uvjete već će se na iste novi Uvjeti primjenjivati od dana njihove objave.

6. Informacije za kontakt

Za obradu podataka odgovorno je društvo Libukom Jurdani d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani. Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem adrese e-pošte: dpo@komunalac-opatija.hr.

Jurdani, listopad 2022.

Libukom Jurdani d.o.o.

OIB 77671806963

Jurdani 50/b

51213 Jurdani

Skip to content