O NAMA

Trgovačko društvo Libukom Jurdani d.o.o. za računovodstvene usluge osnovano je i registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci 2014. godine. Sjedište društva je u Jurdanima na adresi Jurdani 50/b.

U skladu s Zakonom o vodama sva komunalna društva morala su iz svog poslovanja izdvojiti sve djelatnosti vezane za vodoopskrbu i odvodnju. Društvo Komunalac d.o.o. provelo je statusne promjene koje su na snazi od 01.01.2014. godine te se postojeće društvo transformiralo u dva nova društva:

Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (gospodarenje otpadom, građevinske usluge, pogrebne usluge, javna rasvjeta, zimska služba, tržnice i ostalo) te Liburnijske vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga (javna vodoopskrba i odvodnja).

Kako bi se zadržali dotadašnji standardi u poslovanju sa potrošačima kojima se željeno omogućiti da i nadalje sve poslove vezane uz oba društva mogu obavljati na jednom mjestu osnovano je društvo Libukom Jurdani d.o.o. za obavljanje poslova objedinjene naplate komunalnih, vodnih i ostalih usluga. Počevši od 01.01.2014. godine sve račune za usluge koje su izvršene od strane društava Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. obračunava i naplaćuje društvo Libukom Jurdani d.o.o.

 

 

USLUGE I NAKNADE

Na našim računima obračunavaju se:

  • komunalne usluge: vodoopskrba, odvodnja i odvoz komunalnog otpada uz pripadajuće naknade,
  • ostale usluge: gospodarenje otpadom, građevinske usluge, pogrebne usluge, grobna naknada, prodajna mjesta na tržnici, najam poslovnih prostora, priključci i ostalo.

 

Usluge se naplaćuju sukladno važećim cjenicima:

 

INFORMACIJE I OBAVIJESTI

PROMJENA PODATAKA

 

Za promjenu naziva korisnika na računima komunalnih usluga potrebno je dostaviti presliku odgovarajuće dokumentacije temeljem koje je promjena nastala (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor i sl.) ili vlasnički list. Dokumentaciju možete dostaviti putem e-mail-a ili osobno na adresi Jurdani 50/b, molimo da priložite i podatke sa računa komunalnih usluga (interni broj računa ili broj potrošnog mjesta).

JAVNA NABAVA

BLAGAJNE

Za plaćanje naših računa organizirali smo dva platna mjesta:

  • blagajna na adresi Jurdani 50/b, Jurdani, u vremenu od 7:15 do 13:15 sati svaki radni dan
  • blagajna na adresi Maršala Tita 82, Opatija (prvi kat tržnice u Opatiji), u vremenu od 7:15 do 13:15 sati svaki radni dan

 

Dnevni odmor za obje blagajne je od 10:00 do 10:30 sati.

 

 

KONTAKT

 

Prijem stranaka vrši se u vremenu od 8:00 do 13:00 sati svaki radni dan osim u vrijeme dnevnog odmora koji traje od 10:00 do 10:30 sati.

 

Obratiti nam se možete putem obrasca pitajte nas ili putem e-maila: naplata@libukom.hr

 

Telefona:

 

  • 051/ 505-219
  • 051/ 505-218
  • 051/ 505-234

 

 

PITAJTE NAS

Ovdje možete postaviti pitanja ili dostaviti reklamaciju na račun.

Libukom Jurdani d.o.o.

OIB 77671806963

Jurdani 50/b

51213 Jurdani

Submitting Form...

The server encountered an error.

Upit zaprimljen